Kestävä kehitys

default

Cenmia Oy on sitoutunut minimoimaan ympäristövaikutuksia. Maapallon suojelemiseksi, resurssien saatavuuden varmistamiseksi tuleville sukupolville ja paremman elämänlaadun luomiseksi kaikille eläville olennoille, olemme sitoutuneet integroimaan parhaita ajan tasalla olevia kestävän kehityksen käytäntöjä päätöksentekoomme, tuotantoomme ja yleiseen liiketoimintaamme.
 
Cenmia Oy:n koko toimintakonsepti keskittyy vain tarvittavan resurssimäärän käyttämiseen vähentämällä tuotantoprosessijätteiden määrää. Tämän seurauksena kaikki hankkeet ovat huolellisesti suunniteltu ja optimoitu valmistuksen kannalta. Tavoitteenamme on hyödyntää parhaita ympäristöhallinnan menetelmiä liiketoiminnassamme.
 
Lisäksi Cenmia Oy sijoittaa merkittävän määrän resursseja uusien tuotteiden ja liiketoimintakonseptien kehittämiseen, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia. Kehitämme ratkaisujamme ollaksemme ympäristön ja ihmiskunnan ystäviä!

Certified Quality Management System:
-ISO 9001:2015
-ISO 14001:2015
-ISO 45001:2018

© 2019 Cenmia. All Rights Reserved.